top of page
Lactobacillus johnsonii GMB2253

Lactobacillus johnsonii GMB2253

$400.00Price

Product category: Bacteria

Product type: Facultative anaerobe
Species: Lactobacillus johnsonii
Strain type : GMB2253
Staining Information: Gram Positive

Growth Medium: JM medium

Culture Condition: 37℃

Product Format: Freeze dried ampoule

Storage Condition: 4~ -70 ℃

Characteristics: This bacterium is resistant to erythromycin and doxycycline.

16 rRNA gene sequence : GCATCGTCGAGCGAGCTTGCCTAGATGATTTTAGTGCTTGCACTAAATGAAACTAGATACAAGCGAGCGG CGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCAAGAGACTGGGATAACACCTGGAAACAGATGCTAATA CCGGATAACAACACTAGACGCATGTCTAGAGTTTGAAAGATGGTTCTGCTATCACTCTTGGATGGACCTG CGGTGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTAATGGCTTACCAAGGCGATGATGCATAGCCGAGTTGAGAGACTG ATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCAC AATGGACGAAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAGCTCTGTTG GTAGTGAAGAAAGATAGAGGTAGTAACTGGCCTTTATTTGACGGTAATTACTTAGAAAGTCACGGCTAA CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGT GCAGGCGGTTCAATAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGGAGAATTGCATCAGAAACTGTTGAA CTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGGAATGCGTAGATATATGGAAGAACAC CAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATT AGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGGAGGTTTCCGCCTCTCAGTGCTG CAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGG GCCCGCACAAGCGGTGGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGAC ATCCAGTGCAAACCTAAGAGATTAGGTGTTCCCTTCGGGGACGCTGAGACAGGTGGTGCATGG CTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTC ATTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAG GTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACGG TACAACGAGAAGCGAACCTGCGAAGGCAAGCGGATCTCTTAAAGCCGTTCTCAGTTCGGACTGTAGGCTG CAACTCGCCTACACGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGG GCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTCTGTAACACCCAAAGCCGGTGGGATAACCTTTATAG GAGTCAGCCGTCTAATAGA

bottom of page