top of page
Rhizopus stolonifer GMB0515

Rhizopus stolonifer GMB0515

$400.00Price

Product category: Fungi

Product type: Facultative anaerobe
Species: Rhizopus stolonifer
Strain type : GMB0515
Staining Information:

Growth Medium: JM medium

Culture Condition: 37℃

Product Format: Freeze dried ampoule

Storage Condition: 4~ -70 ℃

Characteristics: Form spore

ITS gene sequence : GTGGTACCCCTGACTTCGATCATAGTTTGAAAGTTACTGGATTATACTCTTGTACTTTACTTCCTGGGCGAACCAAAAAAAAAGATCCTGAGACCAGCGTAATATTCCTGCCTAGCAAGCCAGACAGAAAATCACACACATTTTAGGTGCTCACTGTAATAAAACAGCGATGCGACCCATCACCACATAAACAAATGTTATGTGTGGGTTTGTGATGATACTGAAGCAGGCGTACTCTATAGAAAAACCATAGAGTGCAAGCTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATATGCAATTCACACTAGTTATCGCACTTTGCTACGTTCTTCATCGATGCGAGAACCAAGAGATCCATTGTTAAAAGTTGTTTTTTATTAAACTTTATAATACTGAATTTCTAGGTTTATTATGAAGGGTACTCCTGAAACCAGGAGTGGCATCGATCAAACCCCAGATAGGTCTACCCATGACCAGTCTGAGTCTCTCAGCCAAATTTTCACAGTGTAGAAGCAATCACTTACCCCAGAGGAAACCCTAAGGTAAGGCGCTTTAACATAATTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTTACTTCCAA

bottom of page